Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.

Snažit se dělat nejlépe to nejlepší

neděle 16. prosinec 2012 19:06

Kdo je mudrc? Ten, kdo ví mnoho věcí, protože má encyklopedickou kulturu? Nebo ten, kdo si umí dobře vést v životě a kdo žije ve štestí? Antičtí myslitelé obě věci neoddělovali, protože podle nich moudrost (sophia) spočívala především ve způsobu žití. Filozofovali, když si mysleli, že pravé vedení je umění a skutečné umění je umění činit dobro. Pierre Hadot , Qu´est-ce que la philosophie antique? (Antičtí filozofové- Bernard Vergely)

Kdysi jsem chtěl napsat povídku, ale nevěděl jsem jaký to smysl. Zdála se mi, že je o ničem, že to bude jakási iluze romantické reality. Tedy ne , která se stává běžnou, ale je spíše na obtíž. Prostě se nenosí. Oplýváme teoretickými znalostmi, o kterých jsem tu mnohokrát psal. Oháníme se otázkami, za které bych měl vlastně spíše poděkovat. Nejsem ten, kdo utekl, jsem ten, kdo využil možnosti najít smysl. A to hlavně v psaní textů. Učit se psát povídky na základě hledání otázek, co je nejlepší.

 Zda je důležité mít encyklopedické znalosti. Jistě, bez nich by ochabovala i naše slovní zásoba, znalosti historie bádání, které započalo právě v období antiky. Jak jinak bych chápal skutečnost toho, co nám nyní utíká, od čeho se tak vzdalujeme. Na co jsou nám ale teoretické znalosti bez smyslu tyto znalosti využít k, a to hlavně ke svému životu.

 Smysl života a jeho krása. Spočí v poznání, že teorie zbavení se strachu je jednoduchá do doby, kdy je nutné i v tomto těžkém období najít krásu a smysl života. Bez se nedokážeme ani správně rozhodnout. Co udělat dnes, abychom se nestali ještě většími oběťmi strachu a tím ničení svého vlastního života a zdraví. Tudíž encyklopedické znalosti jsou nám na nic. Obráceně, bez encyklopedických znalostí je nám praxe naprosto zbyteč, pokud není mož zhodnotit, porovnat či analyzovat daný problém.

 Kdybych se opět vrátil, tak jako vždy k literatuře, pak musím konstatovat, že bez znalosti teorie skládání textů, znalosti jazyka, ve kterém píšeme, byl by náš výtvor paskvilem, který si hraje na skuteč příběh. Byť je mnohdy těž zařadit dílo do správné rubriky.

 Nejlepší literární tvorba je tam, kde spojíme znalosti teoretické s krásami života. Realita sama o sobě není samospasitelná. Musíme do děje vložit krásu svého vnímání, svou osobnost, hledání naší schopnosti milovat, vnímat lásku. Ne to vše zaměňovat za napodobeniny. Je to asi velmi těž, když hledáte čtenáře.

 Bohužel zapomínáme, i u těch, kteří teorii filozofie studují na to, že její využití ve spojení s vnímáním krásy dokážeme napsat ta nejlepší díla.

 A zopakuji, i hudba může být technicky správně. Chybí ovšem smysl pro krásu, lásku, jak sami vnímáme. Naše osobnost.  

Václav Hejna

Václav Hejna

Václav Hejna

Většinou budu psát o tom, o čem si myslím, že bych mohl. O tom, čím oslovím čtenáře a alespoň trošku donutím přemýšlet.

Píšu také na blog Idnes. Nepíšu o tom, co si máte myslet, ale o tom, o čem byste mohli přemýšlet. Další blogy a stránky facebook.com/hejnavaclav Signaly.cz a vlastní stylingový: vaclavhejna.blog.cz

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora