Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.

Krize z pozice sociální psychologie.... 1.

neděle 31. březen 2013 16:06

   … aneb odpověď na seriál Eurokrize.....(viz. www.skutecnosti.cz)

   Sociální psychologie se řadí mezi základní psychologické disciplíny, pokouší se za pomoci vědeckých metod porozumět a zároveň vysvětlit, jak je myšlení, cítění a chování jedinců ovlivňováno skutečnou, představovanou či předpokládanou přítomností druhých. Je to věda o chování, prožívání a zkušenostech jednotlivce ve společnosti. Zabývá se zejména změnami obsahu i formy duševního života člověka pod vlivem sociálních podnětů. Předmětem je tedy konkrétní osoba, žijící v konkrétních společenských podmínkách.

  Émile Durkheim a jeho slavný žák Lévi-Strauss jsou pokládáni za jedny ze zakladatelů oboru sociální psychologie. Jejich přínosem je pojmenování jevů jako "primát sociálních faktů", "kolektivní reprezentace", "omezení a pravidla".

  Sociální psychologie spoléhá na empirické výzkumné metody, zejména na experiment. Sociálně-psychologické teorie mají proto tendenci mít omezený dosah a zaměřovat se na přímo měřitelné aspekty lidského chování. Sociální psychologie při vysvětlování lidského chování spojuje dva obory: sociologii a psychologii. V rámci disciplíny je možno rozlišit přístupy, které mají blíže k psychologii (psychologická sociální psychologie) a přístupy, které spoléhají spíše na sociologii (sociologická sociální psychologie).

  Tolik Wikipedie.

  Jelikož jsem musel chtě nechtě komentovat jistý článek věnovaný eurokrizi a zda někdy zbankrotuje Česká republika. Je jisté, že po celou dobu od vzniku hypotéční krize v USA v roce 2007. Investiční banka Bear Stearns musela v té době zavřít dva velké fondy, které investovaly do značně rizikových hypoték. Tak to jsou fakta.

  Z hlediska sociální psychologie, která nadále spoléhá na empirické výzkumy a je v březích behaviorismu, můžeme zde vycházet pouze z těchto výsledků a tudíž: Přirovnávat osobní z psychologického hlediska na společenské, ze sociálního. Ale tento článek je určen pro širokou veřejnost. Tak první část pojednejme v hranicích osobního, individuálnímu hledisku.

  Jaké jsou reakce na finanční krize v osobním životě. Stát pomohl částkou 700 mld. USD soukromému finančního sektoru, který se hroutí. Pomoc bankám, které drží celý stát na nohou. Jak se nejen FED domníval. Nepotřebujeme při osobním rozhodování žádný zásah, pokud to nepřevedeme na stranu věčných záchranných sítí půjček, úvěrů aj. Pro naše osobní pohodlí a zdání šťastného, na věky zajištěného života pomocí snadno dostupných bankovních produktů, které jsou pro ně rizikové. Bankovní úředníci odměňování i za neprověřené půjčky, hypotéky a další. Jako prodavač jsem kdysi dostával odměny od úvěrových společností, proto jsem byl ochoten akceptovat příjem člověka bez práce a bez domova. Problém se splatností takto rizikového úvěru ale nesla úvěrová společnost. Takto počínající krize v USA je i v převedeném slova smyslu krize osobní.

  Negativní myšlení, které se šíří napříč celé země, je též příčinou a přenesena na myšlení lidí, jednotlivců. Jak reagují? Přesně tak, jak trh předpokládá. Snížením úrokových sazeb na straně spořících účtů a snížení sazeb na straně úvěrů a půjček. Kolísání trhu na základě vyvolání určitých rádoby dalších krizí. Negativní myšlení, ekonomické negativní prognózy. Zda zkrachuje Evropa a Česká ekonomika? Věřte že ano, stane se.....

Václav Hejna

Václav Hejna

Václav Hejna

Většinou budu psát o tom, o čem si myslím, že bych mohl. O tom, čím oslovím čtenáře a alespoň trošku donutím přemýšlet.

Píšu také na blog Idnes. Nepíšu o tom, co si máte myslet, ale o tom, o čem byste mohli přemýšlet. Další blogy a stránky facebook.com/hejnavaclav Signaly.cz a vlastní stylingový: vaclavhejna.blog.cz

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora